• 2
  • 1
  • 3
  • 5
  • 4
  • 6

Prezident Kompanija, kao apsolutni lider na tržištu u oblasti građevinarstva u izgradnji i investiranju poslovnih i stambenih zgrada u Novom Sadu i šire, još jednom pomera granice...Naime, reč je o novom stambeno-poslovnom projektu koji sa pravom nosi naziv PREZIDENT PALACE i čija se realizacija očekuje u toku 2015. godine.

Pozicija objecta PREZIDENT PALACE je idealna kako za život tako i za poslovnu delatnost. Blizina Dunava, pogled na Frušku Goru i Dunav, blizina škole i vrtića, dobra komunikacija koja spaja ovaj objekat sa ostalim delovima grada daje jako veliki konfor za život.

Grandiozno zdanje je locirano na kružnom toku Subotičkog (Bulevara Evrope) i Somborskog Bulevara, broj parcele 4725/1, i svojim spoljašnjim izgledom će davati jasan prikaz dominacije. Objekat je lociran u kompleksu zone individualnog stanovanja. Ova dispozicija objekta pruža punu bezbednost stanara zgrade, ali i okoline i samih sadržaja u objektu. 

Proizvod koji projekat PREZIDENT PALACE nudi su stambeni prostoriposlovni lokali